yoga homepage

Yoga

Door Yoga en Meditatie ontspan je en gaat je energie vrij stromen. Je komt in contact met je innerlijke kracht, via bewuste aandacht voor je lichaam en ademhaling.
Klik hier.

actieve meditatie

Actieve meditatie

Een actieve meditatie is een avontuurlijke manier van mediteren vanuit beweging. De meditatie wordt op muziek gedaan.
Klik hier..

Op de hoogte blijven

Op de hoogte blijven van nieuws en cursusaanbod? Schrijf je dan in voor de gratis email-nieuwsbrief:
Joomla Extensions powered by Joobi

Lees hier alle nieuwsbrieven

Workshops / Cursussen

weerbaarheid ouderenCursus Blijf er niet voor thuis: Weerbaarheid voor ouderen.

BALA biedt binnen bejaardenthuizen, verzorgingstehuizen en ouderenwerk de cursus Blijf er niet voor thuis. Hieronder vindt u meer informatie.

Wat is Weerbaarheid?

Als je weerbaar bent kun je op een passende manier opkomen voor jezelf. Je kunt dan met respect voor de ander je grenzen trekken. Weerbaarheid werkt preventief. Het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen en de kans is groter dat het geweld stopt als je effectief reageert. Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor zul je beter voor jezelf opkomen en zo nodig hulp halen. Ja-, nee- en twijfelgevoelens spelen een rol bij het opkomen voor jezelf. Je bewust zijn van deze gevoelens is belangrijk om te kunnen merken of iemand jouw grenzen overschrijdt.

In een weerbaarheidscursus oefen je verschillende vormen van gedrag die kunnen voorkomen dat je slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag, of dat je grensoverschrijdend gedrag gaat plegen

Waarom een cursus Weerbaarheid voor Ouderen?

Nederland vergrijst en de populatie ouderen neemt daardoor in de komende tijd onevenredig toe. Ook wordt melding gemaakt van een toenemende mate van criminaliteit ten opzichte van senioren. Deze factoren zorgen voor veel gevoel van onveiligheid en angst onder ouderen. Ouderen die angst hebben om het slachtoffer te worden van een misdrijf, zijn minder uitgesproken tevreden met het leven dat ze leiden in vergelijking met degenen zonder angst. Een onveilig gevoel bij senioren heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit en zelfredzaamheid en de mate van angst en sociale participatie. Daarnaast is bewezen dat 'fear of crime' leidt tot een vergrootte kans op het daadwerkelijk slachtoffer worden van een misdrijf.

Doel cursus Weerbaarheid voor Ouderen

Het doel van de cursus is om het gevoel van weerbaarheid en zelfvertrouwen bij ouderen te doen toenemen en de mate van angst te doen afnemen, zodat zij met meer vertrouwen (beter) kunnen deelnemen aan de buitenwereld. Dit wordt bereikt door de weerbaarheid van ouderen in de maatschappij te vergroten, door middel van het besteden van aandacht aan houding en lichaamstaal en door het aanleren van zelfverdedigingtechnieken. Deze technieken zullen niet gebaseerd zijn op fysieke kracht, maar op ‘slimmigheden‘. Door ouderen weerbaarder te maken zal isolatie en eenzaamheid teruggedrongen kunnen worden. Tevens is het een actief middel om de dialoog tussen ouderen binnen verzorgingshuizen te stimuleren en om de maatschappelijke kwestie op de kaart te zetten. Deze cursus is gericht op enerzijds de zorg voor de eigen veiligheid en anderzijds op het vergroten van de eigen levensruimte, zowel van oudere vrouwen als mannen.

In de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

- versterken van innerlijke kracht en uitstraling vergroten van zelfvertrouwen
- letterlijk en figuurlijk steviger in de schoenen staan beter eigen grenzen leren stellen
- inzicht in het voorkomen van en omgaan met bedreigende situaties versterken van het mentale, emotionele en fysieke evenwicht het vrouw/man zijn in deze maatschappij

Inhoud cursus Weerbaarheid voor Ouderen

Bovengenoemde aspecten worden aangeboden in 6 bijeenkomsten van 2 uur, door middel van verschillende werkvormen, zoals fysieke oefeningen, rollenspellen en groepsgesprekken. De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen: - houding, uitstraling en lichaamstaal

  • - ademhaling en stemgebruik
  • - grenzen voelen en stellen, o.a. in een confronterende situaties
  • - oriëntatie in de ruimte, o.a. als het ergens heel druk is
  • - inschatten van situaties en keuzes maken
  • - leren kennen van kwetsbare plekken op het lichaam
  • - enkele fysieke technieken, o.a. bevrijdingstechnieken en valtechnieken
  • - ontdekken en versterken van je eigen mogelijkheden, als vrouw of man
  • - uitwisselen van ervaringen

De cursus is innovatief en werkt niet op de ge-eikte zelfverdedigingwijze. Het wordt speciaal ontworpen voor ouderen in de hedendaagse maatschappij, om zich een gevoel van weerbaarheid en veiligheid aan te meten die niet slechts gestoeld is op fysiek kunnen.

Er wordt door de docent rekening gehouden met verschillen in (fysieke/mentale) mogelijkheden van de deelnemers. Bovendien is alles er op gericht dat de deelnemers zich in de cursus steeds veilig voelen, zowel fysiek als emotioneel. Kortom, in principe kan iedere meedoen; de nadruk ligt op wat iemand wél kan.